StarTrekGames      StarCraft Encyklopedie     TrekGame.org

 

 

Patch 1.2 informations

 
Corrected bug, which enables player to open phaser fire, then switch target by using number keys 0-9 and thereby cause damage to ships outside of firing arc or even to cloaked ships.

Thanks to Thomas Rover, who noticed this bug and was able to give enough informations and materials that helped me to localize and correct it.

Informace k patchi 1.2

 
Opraven bug, kdy bylo možné během phaserové střelby přepnout cíl pomocí kláves 0-9 a zasáhnout ho tak i když je mimo palebný úhel nebo dokonce maskovaný.

Můj dík patří Thomasi Roverovi, který mě na tuto chybu upozornil a byl schopen dodat dostatek informací a materiálů, abych jí mohl lokalizovat a opravit.